KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Programy sektorowe NCBiR – GameInn oraz Innostal łącznie 200 mln. zł. na badania i rozwój
2016-05-04

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejne konkursy w ramach programów sektorowych. Tym razem o wsparcie na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych ubiegać się mogą przedsiębiorcy, których
projekty wpisują się w agendę badawczą programu sektorowego:

 

– GameInn

Producenci z branży gier komputerowych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych produktów i technologii. Na I edycję konkursu Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju przeznaczy 80 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 czerwca do 16 sierpnia.
 

– INNOSTAL

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski od 1 czerwca do 15 września.

Ogłoszenia konkursów zostaną opublikowane na stronie Programu Inteligentny
Rozwój http://www.poir.gov.pl

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą w tym zakresie z zespołem ŁARR S.A. zapraszamy do kontaktu z p. Moniką Więckowską tel. 42 208 92 36, e-mail: m_wieckowska@larr.lodz.pl

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.