KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Projekt „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”
2013-11-28

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest partnerem Fundacji Aktywizacja  w projekcie ,,Przedsiębiorczy niepełnosprawni”. Projekt ten jest formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych z województwa łódzkiego. Grupą docelową są osoby pozostające bez  zatrudnienia (bezrobotni i osoby nieaktywne zawodowo) z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w normie intelektualnej) w wieku od 18 do 64 lat.

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków do samozatrudnienia i utrzymania własnej firmy przez 12 miesięcy.

 

Do 6 grudnia  trwa rekrutacja w ramach tego projektu.

 

Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem http://aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.