KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Projekt przygotowany przez ekspertów ŁARR S.A. w grupie 38 projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2015-09-17

Z przyjemnością informujemy, że na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR w etapie czerwcowym znalazł się projekt Pabianickiej Fabryki
Narzędzi „PAFANA” S.A. pt. „Zaprojektowanie struktur powierzchni indywidualnych implantów medycznych wyprodukowanych w technologii hybrydowej z użyciem głowicy laserowej” przygotowany przez ekspertów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie oceniło jedynie 38 spośród 324 złożonych projektów. W ramach „Szybkiej Ścieżki” wciąż do wykorzystania jest kwota 1 296 339 955,19 PLN. Nabór potrwa do 31 grudnia 2015 r.

Lista projektów objętych dofinansowaniem dostępna na stronie:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,3592,zakonczenie-oceny-wnioskow-zlozonych-w-czerwcowym-etapie-naboru-w-ramach-konkursu-11-1-12015-szybka-sciezka.html

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.