KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Promocja łódzkiego w Kazachstanie w dniach 19- 25 maja 2012
2012-06-01

Inicjatorem oraz organizatorem misji gospodarczej do Kazachstanu w dniach 19-25 maja 2012r. była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zgodnie z założeniami podczas misji realizowane były równolegle trzy agendy pobytu w Kazachstanie, adresowane do przedsiębiorców, władz samorządowych oraz uczelni wyższych. W misji gospodarczej uczestniczyło łącznie 17 osób.

Stawiane cele:

– rozwój kontaktów MSP dla intensyfikacji wzajemnej wymiany handlowej i inwestycji,

– rozwój wymiany studentów i naukowców dla internacjonalizacji łódzkich uczelni wyższych,

– nawiązanie partnerstwa regionów

 

Podczas pobytu w Kazachstanie odbyły się następujące spotkania:

 

Spotkania polityczne:

 1. Miasto Ałmaty – spotkanie z Konsulem Generalnym RP, Ambasadorem Tytularnym Wiesławem Osuchowskim
 2. Miasto Astana – stolica Kazachstanu – spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP Jackiem Kluczkowskim

Podejmowane z przyszłości działania będą odbywać się w ścisłej współpracy z polskimi dyplomatami.

 1. Spotkanie z zastępcą akima Ałmaty Sarikiem Sejdumanowem – obie strony dążyły do intensyfikacji współpracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę. Przedstawiciele strony kazachskiej zostaną zaproszeni na tegoroczne Europejskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w listopadzie br.
 2. Udział w V Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Astanie
 3. Spotkanie z Zastępcą Przewodniczącego Agencji ds. Sportu i Kultury Fizycznej Muratem Omarowem – podczas rozmowy przedstawiono realizowaną w Polsce inicjatywę budowy „Orlików”. Z doświadczeń województwa łódzkiego będzie można korzystać przy planowanej realizacji budowy podobnych boisk w Kazachstanie.
 4. Spotkanie z organizacjami polonijnymi w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty – podczas spotkania przekazano zbiór partytur z utworami Ignacego Paderewskiego, które będą wykorzystane podczas organizowanego wkrótce festiwalu poświęconego twórczości wielkiego polskiego kompozytora i pianisty. Jednym z rezultatów misji jest propozycja Prezesa Polfy Łódź – Marko Dolzana, który zaproponował zorganizowanie stażu dla przedstawiciela polonii w łódzkiej siedzibie firmy. Delegacja uzgodniła również wsparcie finansowe wyposażenia polskiej klasy w interaktywne pomoce naukowe.

Spotkania gospodarcze:

 1. Program spotkań biznesowych został przygotowany we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji. Agenda Ministerstwa Gospodarki uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach, udzielając informacji o możliwościach inwestycyjnych na rynku kazachskim, formalnościach celnych i uwarunkowaniach prawnych.
 2. Spotkanie z Askarem Esimowem – Wiceprezesem funduszu DAMU tj. organizacji realizującej zadania podobne do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Najważniejsze ustalenia podczas spotkania:

– wyrażono wolę podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy ŁARR S.A. a DAMU,

– wspólna organizacja polsko – kazachskiego forum gospodarczego na terenie województwa łódzkiego – okazją do takiego wydarzenia może być wizyta w Polsce prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa

-możliwość odbycia stażu w ŁARR i Urzędzie Marszałkowskim

 1. Udział w rozmowach B2B podczas zorganizowanego Sympozjum, w którym uczestniczyło 25 przedsiębiorców z Kazachstanu
 2. Udział w targach KAZINDUSTRY podczas których swoje stoisko zorganizowana Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA – jeden z uczestników misji gospodarczej

Spotkania – uczelnie wyższe

 1. Spotkanie w Państwowym Uniwersytecie im. Al Farabi w Ałmaty – największa uczelnia w Kazachstanie. Podczas spotkania zadeklarowano wsparcie rozwinięcia na uniwersytecie lektoratu języka polskiego, a także podjęcie działań na rzecz stworzenia płaszczyzny współpracy pomiędzy polskimi i kazachskimi uczelniami.
 2. Spotkanie na Uniwersytecie Stosunków Międzynarodowych im. Abylaj Chana.
 3. Spotkania w Konsulacie Generalnym RP z udziałem przedstawicieli uczelni

– Taraski Państwowy Instytut Pedagogiczny

– Południowokazachstańska Państwowa Akademia Farmaceutyczna w Szymkiencie

– Południowokazachstański Państwowy Uniwersytet im. Auezowa w Szymkiencie

– Kyzyłordyński Państwowy Uniwersytet im. Korkyt Ata

 1. Spotkania z przedstawicielami ośrodków akademickich i naukowych w Karagandzie
 2. Efektem wizyty jest podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy uczelniami z Łodzi i Kazachstanu.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.