KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przedłużenie terminu oceny ofert zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013
2013-07-31

W związku z wpłynięciem 10 ofert w ramach zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013 informujemy, że przedłużamy termin na ocenę ofert.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 sierpnia br.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.