KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przedsiębiorczy niepełnosprawni

Chcesz założyć własną firmę i prowadzić ją minimum przez 12 miesięcy, ale brak Ci funduszy?

Nie wiesz, od czego zacząć? Możemy Ci pomóc! Z nami rozpoczniesz własny biznes!

 

Zapraszamy osoby:

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany, znaczny)
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • zamieszkujące województwo łódzkie
 • w wieku od 18 do 64 lat

 

Oferujemy wsparcie w postaci:

 • szkoleń, doradztwa indywidualnego, w tym doradztwa zawodowego i doradztwa biznesowego dla 35 osób
 • wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 30 osób
 • wsparcia pomostowego w wysokości do 1 600 zł/m-c na osobę dla 30 osób przez 6 m-cyz możliwością przedłużenia do 12 m-cy dla 10 osób
 • wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 10 osób

 

Jak można aplikować? Rekrutacja będzie składać się z dwóch etapów:

 • oceny złożonego osobiście lub przesłanego pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego (zamieszczony zostanie w dokumentach do pobrania)
 • rozmowy kwalifikacyjnej ze 100 osobami, które uzyskają najwyższą punktację z wypełnionego formularza

 

W razie pytań dotyczących rekrutacji można kontaktować się z Koordynatorką Projektu Anną Pilawską, tel. 42 237 55 26, 508 501 432, e-mail: anna.pilawska@idn.org.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są TUTAJ.

 

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza?
Zgłoś się do naszego Punktu Konsultacyjnego:
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26 VIIIp
tel. 42 664 30 44
www.larr.lodz.pl

 

 

 

 

 banner 02

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi jest instytucja pośredniczącą 2. stopnia w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.