KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg na modernizację budynku w Zduńskiej Woli 1/ZDW/2015
2015-06-03

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony 1/ZDW/2015 na roboty budowlane pn. „Modernizacja istniejącego budynku z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule – zaprojektuj i wybuduj”

 

Dokumenty do pobrania:

 

ogłoszenie o zamówieniu,

SIWZ

załącznik nr 2 do siwz – PFU,

– załącznik nr 2.1 do siwz – aneks do PFU

– załącznik nr 2.2 do siwz – przedmiar

– załącznik nr 3 do siwz – wzór umowy

– załącznik nr 5 do umowy

– załącznik nr 7 do siwz – decyzja o warunkach zabudowy

 

2015-06-19:

 

 – unieważnienie przetargu

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.