KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg na specjalistyczne usługi doradcze na rzecz MŚP
2018-10-01

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi doradcze na rzecz MŚP w projekcie pt. „Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A.” współfinansowanym w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II Innowacyjna konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

Do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zal_nr1- formularz ofertowy

zal_nr2- projekt umowy

zal_nr3- opis przedmiotu zamówienia

zal_nr4- grupa kapitałowa

zal_nr5- wykluczenie

zal_nr6- warunki udziału

zal_nr7- wykaz usług

zal_nr8- wykaz osób

 

 

2018-10-09

Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert

 

2018-11-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.