KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.
2018-01-18

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34″. Numer postępowania 1/DA/2018.  

 

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zal_nr1 – formularz ofertowy- ochrona

zal_nr2 – wzór umowy

zal_nr3 – Opis przedmiotu zamówienia

zal_nr4- grupa kapitałowa – ochrona

zal_nr5- wykluczeniezal_nr7 – wykaz usług

zal_nr6- warunki udziału

zal_nr7 – wykaz usług

 


 

 

18.01.2018 r.

 

Modyfikacja SIWZ

zal_nr5- wykluczenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 


 

19.01.2018 r. 

 

odpowiedzi na pytania

 

 


 

25.01.2018 r. 

 

Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert

 

 


 

08.02.2018 r. 

Informacja o wynikach postępowania

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.