KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg na utrzymanie czystości obiektów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2018-01-22

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A.

 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zal_nr1 – formularz ofertowy

zal_nr2 – Wzór umowy

zal_nr3 -opis przedmiotu zamówienia

zal_nr4- grupa kapitałowa

zal_nr5- wykluczenie

zal_nr6- warunki udziału

zal_nr7 – wykaz usług

 

2018-01-31

Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert

 

2018-03-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.