KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg nieograniczony 4/N/2013 na usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9 000 000,00 PLN
2013-07-02

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”.

 

do pobrania:

informacja o ogłoszeniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załączniki (archiwum .zip 112MB, aktualizacja: 2013-07-24)

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.