KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2012-12-06

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Załącznik 1C

Załącznik 2 i 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 


 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Pytanie:

Mam dwa pytania odnośnie pkt 7.1.3. SIWZ na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej ŁARR S.A.. W punkcie tym Zamawiający ustanawia obowiązek posiadania „doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz instytucji zajmującej się obsługą programów współfinansowanych ze środków z budżetu  Unii Europejskiej, w zakresie aspektów dotyczących obsługi programów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.”

Chciałabym się dowiedzieć, o jakie instytucje chodzi w tym zapisie? Czy chodzi tylko o instytucje wyspecjalizowane w takich usługach, czy chodzi może o każdą spółkę, która realizowała projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej?

Czy brak takiego doświadczenia będzie powodował wykluczenie Wykonawcy z postępowania?  

 

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że zawarty w punkcie 7.1.3. SIWZ dotyczącym potencjału osobowego Wykonawcy wymóg posiadania doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz instytucji zajmującej się obsługą programów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, w zakresie aspektów dotyczących obsługi programów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej odnosi się literalnie do doradztwa na rzecz instytucji zajmującej się obsługą programów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej (np. Urzędy Pracy, Regionalne Instytucje Finansujące, Ministerstwa), a nie podmiotu realizującego wyłącznie projekty współfinansowane ze środków unijnych i jest jednym z warunków udziału w postępowaniu, a jego niespełnienie wyklucza Wykonawcę z postępowania.

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.