KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
2017-01-27

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34″

 

Nr postępowania 2/DA/2017.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zal_nr1- opis przedmiotu zamówienia

zal_nr2 – warunki udziału

zal_nr3 – wykluczenie

zal_nr4 – formularz ofertowy

zal_nr5 – wykaz usług

zal_nr6 – Istotne postanowienia umowy

zal_nr7 – grupa kapitałowa

 

2017-02-01:

odpowiedzi na pytania

 

2017-02-02:

odpowiedzi na pytania (2)

 

2017-02-06:

Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert

 

2017-02-07:

Skorygowana wersja informacji z publicznej sesji otwarcia ofert

 

2017-02-21:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.