KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg nieograniczony nr 2/PR/RPO WŁ/2014
2014-04-18

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 2/PR/RPO WŁ/2014.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu_BZP

SIWZ

Zal_nr_1_do_SIWZ_OPZ

Zal_nr_1_do_OPZ_Key Visual_LARR2013

Zal_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY

Zal_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1

Zal_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1

Zal_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2

Zal_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap.

Zal_nr_7_do_SIWZ_WYKAZ OSÓB

Zal_nr_8_do_SIWZ_WYKAZ USŁUG

Zal_nr_9_do_SIWZ_PROJEKT_UMOWY

 

2014-04-22:

Zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ)

 

2014-04-24:

ZMIANA SIWZ

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

 

2014-04-28:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.