KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg ograniczony na remont i adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura (numer sprawy 2/N/2013)
2013-04-22

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łodzi ogłasza przetarg ograniczony na: Remont i adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura. Kompleks zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.

 

do pobrania:

– Ogłoszenie o Zamówieniu

– Formulkarz wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu

Załącznik nr 1 i 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 i 6

 

2013-04-30

Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści SIWZ

– Odpowiedzi na pytania

 

2013-05-09

 

Lista Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na roboty budowlane pn.  Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01

– Lista wykonawców

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.