INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 10/PR/RPO WŁ/2013

2013-09-10
Dotyczy postępowania przetargowego na „kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dn. 7-9 października, wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy”- 10/PR/RPO WŁ/2013.
W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:
Numer oferty: 1
Firma/nazwa: Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Jacek Lewandowski „WEXPOL”,
Adres: ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (cena oferty, tj. łączna wartość brutto – 100%).

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert:

NAZWY (FIRMY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY)

Punktacja wg kryterium- cena 100%

 

Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Jacek Lewandowski „WEXPOL”, z siedzibą:

ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa

100,00 pkt

 

AGENCJA „M PROMOTION” Spółka z o.o.

ul. Dobra 27 lok. 7, 00-344 Warszawa  

37,74 pkt


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.