INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 12/PR/RPO WŁ/2013

2013-09-10
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: produkcja welurowej poduszki podróżnej na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 12/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO
ATUT PL Sp. z o.o., 30-702 Kraków ul. Romanowicza 3,.

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (cena oferty, tj. łączna wartość brutto– 100%).

NAZWY (FIRMY), albo imiona i nazwiska, SIEDZIBY albo miejsca zamieszkania  I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W RAMACH KRYTERIUM = ŁĄCZNEJ PUNKTACJI

(kryterium oceny ofert: łączna wartość brutto,

czyli cena: 100%)

ATUT PL Sp. z o.o., 30-702 Kraków ul. Romanowicza 3,.

 

100 pkt.

ALTAIR, 75-900 Koszalin, ul. Kwiatowa 10

99,2 pkt.

Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej, 11-400 Kętrzyn, ul. Królowej Bony 2/20

93,4 pkt.

Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik, ul. Spółdzielcza 5A, 44-145 Pilchowice

93,3 pkt.

2 Pik Magdalena Rajda

ul. Holenderska 3/5, 64-100 Leszno

92,5 pkt.

GIFT EXPERT, ul. Strakowa 46 lok. 4; 01-367 Warszawa

84,1 pkt

Promo-Land sc D.Grodzińska-Moszczyńska

R.Rutkowska, 95-082 Dobroń

Chechło Pierwsze ul. Zwycięstwa 10

80,8 pkt.

One Dollar Group Sp. z o.o. ul. Prymasa Tysiąclecia 83

01-242 Warszawa

77,4 pkt.

Milion Gadżetów Beata Wilkowska

ul. Wyszogrodzka 6/55

03-337 Warszawa

67,1 pkt.

Orient Promotion

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

53,8 pkt

N E T R A   R e k l a m a – GADŻETY REKLAMOWE Z NADRUKIEM , ul. Turystyczna 192  43-384 Jaworze k/Bielsko-Biała

Oferta nie spełnia wymogów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.