INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 14/PR/RPO WŁ/2013

2013-09-10
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: produkcja materiałów informacyjnych na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 14/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO
Drukarnia Oltom , 91-231 Łódź,  ul. Ratajska 1.

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (cena oferty, tj. łączna wartość brutto– 100%).

NAZWY (FIRMY), albo imiona i nazwiska, SIEDZIBY albo miejsca zamieszkania  I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W RAMACH KRYTERIUM = ŁĄCZNEJ PUNKTACJI

(kryterium oceny ofert: łączna wartość brutto,

czyli cena: 100%)

 

Drukarnia Oltom , 91-231 Łódź,  ul. Ratajska 1.

100,00 pkt

 

Arden Prepress Studio Sp. z o.o.

Al.T.Kościuszki 132

90-451 Łódź

97,4 pkt

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.