KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
PwC – Rekrutacja do inkubatorów innowacji społecznych „Małe Wielkie Zmiany”.
2016-09-29

Uważasz, że rynek pracy powinien być otwarty dla wszystkich? Szukasz rozwiązań? Chcesz ułatwić dostęp do rynku pracy osobom, które doświadczają w tym obszarze trudności (np. długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, wychowanków pieczy zastępczej, matki wracające na rynek pracy, osoby starsze, migranci itp.).

Zgłoś się do nas. Otwieramy pierwszy nabór do inkubatora innowacji społecznych „Małe Wielkie Zmiany”. Pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie, rozwinąć swoje pomysły i wdrożyć je w życie.


W ramach inkubatora otrzymasz wsparcie:

  • Finansowe. Granty na testowanie pomysłu w średniej wysokości 43 tys zł. bez wkładu własnego.
  • Merytoryczne. Indywidualny mentoring, wsparcie ekspertów, doradztwo, wiedza z zakresu zarządzania projektem, projektowania i skalowania rozwiązań
  • Networkingowe. Wsparcie w aktywizacji społeczności użytkowników i adresatów rozwiązania. 


Zgłoszenia w ramach pierwszego naboru przyjmujemy do 3 listopada 2016 r. Szczegóły nt. rekrutacji i formularz rekrutacyjny znajdują się
tutaj.

 

W ramach inkubatora zapraszamy także na inspiracyjne warsztaty.

Dzięki nim poznasz kreatywne sposoby rozwiązywania problemów społecznych opartych na narzędziach używanych w procesie myślenia projektowego i dowiesz się jak je wykorzystać w praktyce. W najbliższym czasie będziemy w Poznaniu (18 października), Wrocławiu (20 października) i Bydgoszczy (22 października). Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj. Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 2 października 2016 r.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

 

Więcej informacji o projekcie:

www.pwc.pl/male-wielkie-zmiany

http://spoldzielnie.org/innowacje

 

Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i PwC Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.