KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pytania i odpowiedzi
2009-09-02
Pożyczki
Kto może ubiegać się o pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego?

Z oferty RFP mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenie województwa łódzkiego.

Jakiego rodzaju wydatki można finansować środkami uzyskanymi z pożyczki?

Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne takie, jak zakup nieruchomości, roboty remontowo-budowlane, nabycie maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania, środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych). Kosztami kwalifikowanymi są również zakupy licencji, praw patentowych czy know-how.

Ile wynosi maksymalna kwota pożyczki?

W ramach RFP udzielamy pożyczek w przedziale od 15.000 zł do 300.000 zł. Poza tym kwota pożyczki nie może przekroczyć 80% wydatków inwestycyjnych netto.

Na jaki okres czasu może zostać rozłożona spłata pożyczki?

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy. Pożyczkobiorca może również skorzystać z 3-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Jaka jest wysokość oprocentowania pożyczki?

Oprocentowanie pożyczki w dniu podpisania umowy nie może przekroczyć połowy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Radę Polityki Pieniężnej. Obecnie maksymalne oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku. Za obsługę pożyczki pobierana jest również jednorazowa prowizja w wysokości od 2,5% do 3,5% kwoty pożyczki.

Poręczenia
Czym jest poręczenie kredytu i kto może się o nie ubiegać?

Poręczenie jest jedną z form zabezpieczenia kredytu bankowego. Oferta Funduszu Poręczeń Kredytowych ŁARR adresowana jest do mikro, małych i średnich firm posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Jakiego rodzaju kredyty mogą być poręczane przez ŁARR?

Poręczamy zarówno kredyty inwestycyjne jak i obrotowe przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. Jedynym ograniczeniem jest okres kredytu objętego poręczeniem, który nie może przekroczyć 5 lat.

Jaka jest maksymalna kwota poręczenia?

Udzielamy poręczeń do wysokości 90.000 zł oraz do 80% kwoty kredytu.

Jakie koszty związane są z udzieleniem poręczenia?

Za udzielenie poręczenia pobierana jest jednorazowa opłata, która wynosi od 0,15% do 1,4% kwoty poręczenia. Wysokość opłaty uzależniona jest od długości okresu kredytowania.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.