KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Razem dla małych i średnich firm
2010-04-20

20 kwietnia o godzinie 10.30 w hotelu Andels odbyła się konferencja Razem dla małych i średnich firm zorganizowana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.

W konferencji udział wzięli: Marek Cieślak, prezes ŁSSE, Agnieszka Popkowska, dyrektor BRE Banku w Łodzi oraz Zbigniew Wiatr, dyrektor zarządzający ŁARR-u.
Podczas spotkania została zaprezentowana oferta inwestycyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiono również możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji o wysokim potencjale technologicznym oraz na realizację programów szkoleniowych. Na konferencji pojawiło się około 60 przedstawicieli małych i średnich firm zainteresowanych podjęciem współpracy z ŁSSE. – Chcemy zmienić postrzeganie Strefy jako instytucji, która współpracuje tylko z zagranicznymi i bardzo dużymi firmami – powiedział Marek Cieślak. – Przecież blisko 56% podmiotów działających w Strefie to małe i średnie przedsiębiorstwa, to one tworzą najwięcej miejsc pracy – dodał.
Dla spółek sektora MŚP została przygotowana specjalna oferta. Do ich dyspozycji są nieduże działki o powierzchni od 0,5 hektara na granicy Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego, które zostały uzbrojone we wszystkie niezbędne media. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować tam swój kapitał, mogą liczyć na pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości nawet 70% poniesionych nakładów. Aby mała lub średnia firma uzyskała zezwolenie na działalność w Strefie, musi zainwestować co najmniej 100 tys euro. – Jako bank jesteśmy w pełni przygotowani do dofinansowań projektów firm, które chcą inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy. Wspomożemy każde przedsiębiorstwo i każdy pomysł – podkreślała Agnieszka Popkowska z BRE Banku.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.