KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łód
2009-08-31

Pierwsze prace nad regionalną strategią innowacji RSI LORIS rozpoczęto w województwie
łódzkim w 2003 roku a w roku 2004 przyjęto pierwszą strategię. W międzyczasie
Strategię rozwoju województwa Łódzkiego, uchwalono Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013 i przyjęto kilka istotnych dokumentów programowych w obszarach objętych
RSI LORIS, zwłaszcza strategię eZdrowia oraz iŁódzkie 2013. Prace prezentowane
w niniejszym raporcie miały na celu aktualizację diagnozy i zwiększenie efektywności
regionalnej polityki innowacyjnej. Objęły one, obok szerokich studiów literaturowych,
takie obszary, jak: klastery, audyt technologiczny i innowacyjny, benchmarking i foresight
regionalny, doświadczenia i dobre praktyki partnerskich regionów, jakimi były Dolna
Austria i Apulia. Całość uzyskanych rezultatów posłużyła przygotowaniu drugiej generacji
regionalnej strategii innowacji RSI LORIS.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.