KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE – PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W DZIAŁANIACH PLANISTYCZNYCH I STRATEGICZNYCH – UTRATA KONTROLI PRZEZ WŁADZE CZY UREALNIENIE DZIAŁAŃ? 9 lutego siedziba ŁARR S.A.
2016-02-04

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa  do udziału w Regionalnym Forum EksperckimPartycypacja społeczna w działaniach planistycznych i strategicznych – utrata kontroli przez władze czy urealnienie działań?”, którego celem jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń związanych z zagadnieniami kształtowania przestrzeni na obszarze województwa łódzkiego.

 

Forum odbędzie się w dniu 9 lutego br. w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Uczestnikami spotkań będą osoby reprezentujące samorządy województwa łódzkiego odpowiedzialne za rozwój strategiczny i  kształtowanie relacji przestrzennych, praktycy tematu oraz osoby zaangażowane w procesy planistyczne od strony instytucjonalnej.

 

Ważnym zadaniem FORUM jest inicjowanie dyskusji na temat szerokich możliwości wsparcia procesów rozwojowych oraz próba przeciwdziałania problemom pojawiającym się podczas wdrażania nowych przepisów w zakresie rewitalizacji oraz zachowania krajobrazu.

 

Podczas pierwszej edycji podejmiemy próbę rozwiania wątpliwości jakie wynikają z nowych regulacji prawnych oraz wspólnie zastanowimy się jak i przy użyciu jakich narzędzi warto pracować aby efektem była poprawa ładu przestrzennego obszarów naszego województwa.

 

Eksperci podzielą się swoimi opiniami na temat aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wdrażania Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji oraz tzw. Ustawy Krajobrazowej (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu) ze szczególnym naciskiem na procesy konsultacji społecznych.

 

PROGRAM REGIONALNEGO FORUM EKSPERCKIEGO

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W DZIAŁANIACH PLANISTYCZNYCH I STRATEGICZNYCH

– UTRATA KONTROLI PRZEZ WŁADZE CZY UREALNIENIE DZIAŁAŃ?


organizowanego przez Pheno Horizon

zaplanowanego na dzień 09.02.2016 r (wtorek)

we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

●     ●     ●

Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości

(siedziba Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)

90-135 Łódź ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34

sala konferencyjna

 

Do pobrania:

Program Forum Eksperckiego

 

Zgłoszenia na Forum przyjmuje p. Izabela Witaszek – Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁARR S.A. e-mail: i_witaszek@larr.lodz.pl

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.