KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY
2010-10-21

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY udziela bezp艂atnych us艂ug informacyjnych w ramach poddzia艂ania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki finansowanego ze 艣rodków pochodz膮cych z Unii Europejskiej i bud偶etu pa艅stwa w zakresie:

  • zak艂adania dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym pozyskiwania finansowania zewn臋trznego,
  • prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  • mo偶liwo艣ci uzyskania finansowania projektów i inwestycji ze 藕róde艂 publicznych i komercyjnych, w tym z funduszy europejskich.

Metody korzystania z us艂ug informacyjnych:

  • Us艂ugi bezpo艣rednie (spotkanie z konsultantem w siedzibie 艁ARR SA przy ul. Tuwima 22/26 w 艁odzi)
  • Us艂ugi telefoniczne (pod numerem 42664 30 44)
  • Us艂ugi elektroniczne (poprzez stron臋 internetow膮)

UWAGA: Osoba, która zamierza skorzysta膰 z us艂ugi informacyjnej, musi poda膰 wymagane dane osobowe lub/i dotycz膮ce firmy oraz wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie ich zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).

Sie膰 punktów konsultacyjnych w województwie 艂ódzkim:

Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci w 艁odzi

Lokalny Punkt Konsultacyjny

Ul. Piotrkowska 86, 90-103 艁ód藕

Tel. 42 630 36 67 wew. 10

www.frp.lodz.pl

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA

Punkt Konsultacyjny Lokalny

Ul. Wyszy艅skiego 11, 99-300 Kutno

Tel. 24 355 74 50

www.arkk.kutno.net.pl

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Lokalny Punkt Konsultacyjny

Ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

Tel. 44 634 10 06

www.frgz.pl

Regionalna Izba Przemys艂owo-Handlowa w Radomsku

Punkt Konsultacyjny Lokalny

Ul. Ko艣ciuszki 6, 97-500 Radomsko

Tel. 44 683 77 03

www.riph.radomsko.pl

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Punkt Konsultacyjny w Piotrkowie Tryb.

Ul. 3 Maja 2, 97-300 Piotrków Tryb.

44 649 99 72

www.frgz.pl

Regionalna Izba Gospodarcza 艁ód藕

Punkt Konsultacyjny Lokalny w Sieradzu

Ul. Sara艅ska 5, 98-200 Sieradz

Tel. 43 822 43 00

www.rig.lodz.pl

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Dy偶urny Punkt Konsultacyjny w Tomaszowie Maz.

Ul. Warszawska 119

Tel. 44 733 79 08

(czynny we wtorki 9.00-15.00)

Regionalna Izba Gospodarcza 艁ód藕

Dy偶urny Punkt Konsultacyjny w Zdu艅skiej Woli

Urz膮d Miasta Zdu艅ska Wola

Ul. Z艂otnickiego 12

Tel. 43 823 29 52

(czynny w 艣rody 10.00-14.00)

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Dy偶urny Punkt Konsultacyjny w Be艂chatowie

Ul. Ko艣ciuszki 1, 97-400 Be艂chatów

Te. 44 733 51 99

(czynny we wtorki 9.00-15.00)

Agencja Rozwoju Lokalnego „Agrotur” SA

Punkt Konsultacyjny Lokalny

Ul. Kolejowa 63, 98-300 Wielu艅

Tel. 43 843 30 27

www.agrotur.org.pl

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Dy偶urny Punkt Konsultacyjny w 艁asku

Ul. Objazdowa 4, 98-100 艁ask

Tel. 44 634 10 06

(1 dy偶ur na kwarta艂)

 

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 – Sie膰 Informacyjna Urz臋du Marsza艂kowskiego w 艁odzi

Siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
90-056 艁ód藕, ul. Roosevelta 15

Stanowisko ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Punktu Informacyjny Urz臋du Marsza艂kowskiego w 艁odzi

tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05

e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl

www.rpo.lodzkie.pl

Stanowisko Centrum Obs艂ugi Przedsi臋biorcy

Tel. 42 230 15 55/56

e-mail: info@cop.lodzkie.pl

www.cop.lodzkie.pl

Stanowisko ds. PO Kapita艂 Ludzki

Tel. 42 633 33 92

E-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

www.pokl.lodzkie.pl

Podregion centralny (powiaty: brzezi艅ski, 艂ódzki, 艂ódzki wschodni, pabianicki, zgierski)

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

Te. 46 874 31 54

e-mail: podregion@powiat-brzeziny.wici.pl

Podregion wschodni (powiaty be艂chatowski, opoczy艅ski, Miasto Piotrków Tryb., piotrkowski, radomszcza艅ski, tomaszowski)

Urz膮d Miasta Be艂chatowa

Ul. Ko艣ciuszki 1, 97-400 Be艂chatów

Tel. 44 733 51 44

e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl

Podregion zachodni (powiaty: sieradzki, 艂aski, paj臋cza艅ski, podd臋bicki, wielu艅ski, wieruszowski, zdu艅skowolski)

Urz膮d Miasta Sieradza

Ul. Plac Wojewódzki 1, II p., pokój 46

98-200 Sieradz

Tel. 43 826 61 46

e-mail: punkt informacyjny@umsieradz.pl

Podregion pó艂nocny (powiaty: 艂owicki, kutnowski, 艂臋czycki, Miasto Skierniewice, skierniewicki, rawski)

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Ul. Pijarska 1, I pi臋tro

99-400 艁owicz

Tel. 46 837 53 20

e-mail: apigdb@interia.pl

Informacja udzielaj膮 konsultanci:

Bart艂omiej Walczak

Andrzej Rostocki

Piotr Wi膮ckiewicz

Marcin Janowski

Kierownik RPK:

Marian Mi艣kiewicz 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.