KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych do edycji IV-VI projektu „Kobieta skuteczny lider i menedżer”
2012-08-01

Z uwagi na liczne pytania pragniemy poinformować, iż listy osób zakwalifikowanych do Edycji IV-VI, które ruszają w sierpniu/wrześniu 2012r. zostały ustalone, a uczestniczki poinformowane mailowo lub telefonicznie. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania i podpisywania stosownych umów. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach jeszcze w 2012r. – zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

 

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową z możliwością udziału w szkoleniach w 2013r. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu kwalifikującego do Ścieżki Rozwój albo Doskonalenie. 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.