KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Równość szans w ​biznesie -Zaproszenie do projektu, Pracodawcy RP.
2017-03-06

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają do udziału  w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Cel projektu: Dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie”  narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.

 

 

Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl

 

 

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (firma), w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników,  w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób.

 

Obecnie prowadzimy nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionym (IDI), których celem jest poznanie Państwa doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

 

 

Do wywiadu zapraszamy przedstawiciela działu HR/menedżera bądź osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, podejmującą decyzje o polityce kadrowej.
Wywiad będzie trwać maksymalnie jedną godzinę zegarową, jest anonimowy.
Osoba prowadząca wywiad przyjedzie we wskazane przez Państwa miejsce.

 

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić poniższy formularz.

 https://goo.gl/forms/NPLeUrQ1svhYj76W2

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.