KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu nr POKL/I/8.1.1/14 w województwie łódzkim
2014-01-15

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POKL/I/8.1.1/14 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania, które mają szansę uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe obejmują
ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami
dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Konkurs skierowany jest do firm, które chcą odnieść sukces dzięki wykwalifikowanym pracownikom, zdobyć prestiż i zwiększyć konkurencyjność.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem:

http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/100114_rusza_konkurs_811

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 7 000 000,00 zł. Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków prowadzony jest od 10 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: Kinga Mrówczyńska, e-mail: k_mrowczynska@larr.lodz.pl, tel. 042 664 37 61.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.