KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Rozpoczęcie konkursu na wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach
2012-08-27

W dniu 23 sierpnia 2012 r. został ogłoszony konkurs nr RPLD.03.03.00-4/12 w ramachDziałania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Na uzyskanie dofinansowania mają szansę projekty polegające na:

  • zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R,
  • przeprowadzeniu i wdrożeniu projektów celowych (badania przemysłowe i prace rozwojowe),
  • wsparciu zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
  • wsparciu zakupu środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz tworzeniu nowych, innowacyjnych produktów przez MŚP.

Całkowita wartość alokacji przeznaczona na konkurs wynosi 19 192 963 PLN.  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa do 27 września 2012 r.

 

W związku z ogłoszonymi przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy konkursami w ramach Działania III.3 oraz III.4 RPO WŁ zapraszamy do skorzystania z usług ŁARR S.A. w celu prawidłowego przygotowania niezbędnej dokumentacji. Prosimy o kontakt pod nr tel. 42 664 37 94 lub 42 664 37 85

 

Więcej na :

http://www.cop.lodzkie.pl/index.php/aktualnosci/1054-rozpoczecie-konkursu-na-wspieranie-dzialalnosci-br-w-przedsiebiorstwach.html

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.