KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Rozpoczęcie procesu podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG
2010-02-08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż od dnia 8 lutego br. Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną proces podpisywania umów o dofinansowanie z przedsiębiorcami w ramach Działania 6.1 PO IG dla wniosków złożonych w ramach III rundy w 2009 r., a zatwierdzonych w styczniu br. Umowy będą podpisywane na wzorach dostosowanych do zapisów nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240).

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.