KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Złota 30tka”
2013-10-02

Logo Kapitał Ludzki - WUP - UE EFS

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informujemy, że dnia 7 października (poniedziałek) 2013r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Złota 30tka”, która polega na złożeniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w siedzibie Realizatora projektu (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź 90-002, VIII piętro, pok. 808), a także na zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu projektu, regulaminu rekrutacji oraz komisji kwalifikacyjnej. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki do Realizatora projektu) najpóźniej do dnia 25 października 2013r. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka

 

KONTAKT:

Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61, e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl

Patryk Matusiak tel. 042 664 37 85, e-mail p_matusiak@larr.lodz.pl

Sylwia Adamczewska tel. 042 664 37 85, e-mail s_adamczewska@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.