KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
RSI – Seminaria online

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem 艁贸dzkim oraz 艁贸dzk膮 Izb膮 Przemys艂owo-Handlow膮 na zlecenie Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego przyst臋puje do realizacji projektu,pn. 鈥濳ompleksowa organizacja spotka艅, seminari贸w, konferencji wspieraj膮cych proces wdra偶ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego LORIS 2030鈥

 

Zarejestruj si臋 na bezp艂atne seminaria online:

 

 

03.09.2015 Zarz膮dzanie wynikami bada艅 naukowych w Europie i USA

 

聽Lp

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

聽1.

Dr Dariusz Trzmielak

Budowa przewagi konkurencyjnej wsp贸艂czesnych przedsi臋biorstw 鈥 znaczenie prac naukowo-badawczych i ich transferu do praktyki gospodarczej

90 minut

2.聽

Uwarunkowania wyboru strategii w procesie komercjalizacji prac badawczych na rynkach mi臋dzynarodowych

聽3.

 

Partnerstwo strategiczne przedsi臋biorstw
i instytucji naukowo-badawczych w procesach komercjalizacji w Polsce i wybranych krajach

 

聽4.

 

Preferowane modele proces贸w komercjalizacji prac badawczych w Europie
i w USA

 

聽5.

Przyk艂ady komercjalizacja wynik贸w bada艅
w o艣rodkach w Europie i USA

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Dariusz Trzmielak

od 1995 roku jest pracownikiem Zak艂adu Bada艅 Marketingowych na Wydziale Zarz膮dzania Uniwersytetu 艂贸dzkiego. Swoje ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy budowa艂 mi臋dzy innymi kieruj膮c w latach 2004-2007 Centrum Innowacji w Ameryka艅sko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksa艅ski 鈥 Uniwersytet 艁贸dzki. Jest ekspertem z zakresu innowacji聽 i nowych technologii. Specjalizuje si臋 w ocenie potencja艂u rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwi膮za艅. Jego g艂贸wne zainteresowania skupiaj膮 si臋 na ocenie rynku dla nowych technologii.

 

 

Uczestnicy nab臋d膮 wiedz臋:

 • Spojrzenia na proces komercjalizacji w warunkach istnienia rynk贸w mi臋dzynarodowych.
 • Do identyfikacji potencjalnych szans oraz barier dla rozwoju i wdro偶enia innowacji
  w Europie i USA.
 • Do budowania relacji (networking) mi臋dzynarodowych.

 

Podczas warsztat贸w uczestnikom zostan膮 przedstawione dobre praktyki zagraniczne z zakresu zarz膮dzania wynikami bada艅.

10.09.2015 Zarz膮dzanie warto艣ci膮 wiedzy w nauce 鈥 ocena warto艣ci ekonomicznej wynik贸w bada艅

 

聽Lp.

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

聽1.

Dr Pawe艂 G艂odek

Dr Jaros艂aw Rop臋ga

Wiedza, innowacje, nowe technologie we wsp贸艂czesnej gospodarce 鈥 korzy艣ci z innowacji

90 minut

2.聽

Warto艣膰 innowacyjna a warto艣膰 rynkowa

3.聽

Ocena mo偶liwo艣ci wdro偶enia wynik贸w bada艅 na podstawie warto艣ci ekonomicznej przedsi臋wzi臋cia

4.聽

Ocena warto艣ci wynik贸w bada艅 a plan komercjalizacji

5.聽

Przygotowanie i realizacja oceny warto艣ci ekonomicznej nowego przedsi臋wzi臋cia

聽6.

Dobre praktyki przy szacowaniu warto艣ci ekonomicznej wynik贸w bada艅

 

Sylwetki Prelegent贸w:

 

Dr Pawe艂 G艂odek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o聽zarz膮dzaniu (temat rozprawy: Zewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania proces贸w zak艂adania i rozwoju ma艂ych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w聽zakresie zagadnie艅 zwi膮zanych z innowacyjno艣ci膮, transferem technologii oraz problematyk膮 jego finansowania wynikaj膮ce z聽do艣wiadcze艅 nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksa艅skim w Austin (USA), oraz wsp贸艂pracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu 艁贸dzkiego, Stowarzyszeniem Organizator贸w o艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc艂awskiej, Pozna艅skim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizowa艂 on badania w艂asne oraz prowadzone w ramach krajowych i mi臋dzynarodowych projekt贸w badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsi臋biorstw w regionie 艂贸dzkim, 艣l膮skim, mazowieckim i dolno艣l膮skim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003 鈥 06 i 2012 鈥 14, (ii) projekt贸w odnosz膮cych si臋 do innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w uk艂adzie mi臋dzynarodowym 鈥 BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) do艣wiadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wy偶szej dotycz膮ce: realizacji projektu ,,Scouting 鈥 aktywny system monitoringu i oceny potencja艂u rynkowego prac badawczych kluczem do wsp贸艂pracy nauki i przedsi臋biorc贸w鈥 (kierownik projektu); pracy w charakterze cz艂onka komitetu ekspert贸w projektu 鈥濻kuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu鈥 鈥 projekt systemowy PARP; projekt贸w eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007 鈥 2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji 鈥 Pa艅stwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Dr Jaros艂aw Rop臋ga

od 15 lat pracuje w szkolnictwie wy偶szym. Od 2004 roku jest pracownikiem Katedry Przedsi臋biorczo艣ci i Polityki Przemys艂owej na Wydziale Zarz膮dzania U艁. Obszary zainteresowania zawodowego: przedsi臋biorczo艣膰, procesy zarz膮dzania firmami sektora MSP, innowacje, przeciwdzia艂anie niepowodzeniom gospodarczym firm sektora M艢P.

 • Ekspert w projekcie Stigma of failure and early warning tools, zleconym przez Dyrekcj臋 Generaln膮 ds. Przedsi臋biorstw i Przemys艂u Komisji Europejskiej
 • Ekspert w projekcie Akademia Innowacji prowadzenie szkole艅聽 i doradztwo dla przedsi臋biorc贸w z zakresu聽 tworzenia innowacyjnych rozwi膮za艅 oraz finansowania innowacyjnych przedsi臋wzi臋膰 gospodarczych
 • Ekspert w projekcie Kreo Arte Regionalis 鈥 Wsparcie Przedsi臋biorczo艣ci i Innowacyjno艣ci Sektor贸w Kreatywnych
 • Przygotowanie biznes planu dla nowego innowacyjnego przedsi臋wzi臋cia biznesowego, w oparciu o kt贸re b臋dzie prowadzona dzia艂alno艣膰 nowej sp贸艂ki kapita艂owej, utworzonej wraz z inwestorem kapita艂owym ATU艁 Venture, na zlecenie Fundacji Uniwersytetu 艁贸dzkiego Akcelerator Technologii
 • Pracownik naukowy wykonuj膮cy us艂ug臋 doradcz膮 w projekcie Identyfikacja potencja艂u rynkowego nowej technologii za pomoc膮 metody Quick look dla Techpal Sp. z o.o.
 • Przeprowadzenie szkole艅 Tworzenie Biznes Planu z elementami przygotowania nowo zak艂adanej firmy pod pozyskanie finansowania na zlecenie Fundacji 鈥濩entrum Innowacji 鈥 Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu 艁贸dzkiego鈥
 • Coach i mentor w projekcie Scouting – aktywny system monitorowania i oceny potencja艂u rynkowego prac badawczych kluczem do wsp贸艂pracy nauki i przedsi臋biorstw.

 

Celem warsztatu jest uzyskanie wiedzy i umiej臋tno艣ci pozwalaj膮cych na praktyczn膮 ocen臋 warto艣ci wynik贸w bada艅. Uczestnik warsztatu uzyska:

 • podstawowe informacje jak oceni膰 warto艣膰 ekonomiczn膮 wynik贸w prac naukowo 鈥 badawczych,
 • umiej臋tno艣ci kompleksowego聽 spojrzenia na proces szacowania warto艣ci wynik贸w bada艅聽
 • i nowego rozwi膮zania przy wsp贸艂pracy z przedsi臋biorc膮,
 • wiedz臋 z zakresu metodologii oceny warto艣ci ekonomicznej wynik贸w bada艅, korzy艣ci wynikaj膮cych z innowacyjno艣ci,
 • umiej臋tno艣膰 rozpoznawania istotnych stymulant i barier dla przygotowania oceny mo偶liwo艣ci wdro偶enia wynik贸w bada艅.

 

Podczas warsztat贸w przedstawiona zostanie metodologia przygotowania planu komercjalizacji w obszarze analizy warto艣ci wynik贸w bada艅.

17.09.2015 Strategie komercjalizacji wynik贸w bada艅 w sp贸艂kach akademickich

 

Lp.

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.

Dr Pawe艂 G艂odek

Kultura przedsi臋biorczo艣ci akademickiej

90 minut

2.聽

Sp贸艂ki akademickie ich rola w procesie transferu wiedzy

3.聽

Zasady tworzenia sp贸艂ek akademickich

4.聽

Podstawowe strategie komercjalizacji sp贸艂ek start 鈥 up

5.聽

Finansowanie dzia艂alno艣ci sp贸艂ek akademickich wdra偶aj膮cych wyniki bada艅

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Pawe艂 G艂odek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o聽zarz膮dzaniu (temat rozprawy: Zewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania proces贸w zak艂adania i rozwoju ma艂ych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w聽zakresie zagadnie艅 zwi膮zanych z innowacyjno艣ci膮, transferem technologii oraz problematyk膮 jego finansowania wynikaj膮ce z聽do艣wiadcze艅 nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksa艅skim w Austin (USA), oraz wsp贸艂pracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu 艁贸dzkiego, Stowarzyszeniem Organizator贸w o艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc艂awskiej, Pozna艅skim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizowa艂 on badania w艂asne oraz prowadzone w ramach krajowych i mi臋dzynarodowych projekt贸w badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsi臋biorstw w regionie 艂贸dzkim, 艣l膮skim, mazowieckim i dolno艣l膮skim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003-06 i 2012-14, (ii) projekt贸w odnosz膮cych si臋 do innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w uk艂adzie mi臋dzynarodowym 鈥 BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) do艣wiadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wy偶szej dotycz膮ce: realizacji projektu ,,Scouting 鈥 aktywny system monitoringu i oceny potencja艂u rynkowego prac badawczych kluczem do wsp贸艂pracy nauki i przedsi臋biorc贸w鈥 (kierownik projektu); pracy w charakterze cz艂onka komitetu ekspert贸w projektu 鈥濻kuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu鈥 鈥 projekt systemowy PARP; projekt贸w eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji 鈥 Pa艅stwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Uczestnicy warsztat贸w nab臋d膮:

 • Zdolno艣膰 rozpoznawania pomys艂贸w innowacyjnych ju偶 na wczesnym etapie.
 • Umiej臋tno艣膰 formu艂owania strategii niezale偶nie od tego jaka b臋dzie 艣cie偶ka wprowadzania innowacyjnego pomys艂u (patenty, kontrakty badawcze, konsultacje, laboratoria badawcze, etap inkubacji itd.).
 • Zdolno艣膰 otworzenie si臋 na innowacje powsta艂e w sektorze naukowo-badawczym.
 • Nab臋d膮 wiedz臋 na temat strategii komercjalizacji i transferu wiedzy i technologii jednostek naukowo-badawczych聽 do firm akademickich.
 • Nab臋d膮 wiedz臋 z komercjalizacji wynik贸w technologii uniwersyteckich.
 • Nab臋d膮 wiedz臋 w zakresie przedsi臋biorczo艣ci akademickiej.
01.10.2015 Strategie licencjonowania, utworzenia firmy spin 鈥 off oraz sprzeda偶y wynik贸w bada艅

 

Lp.

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.聽

Dr Dariusz Trzmielak

Strategie komercjalizacji jednostki naukowo-badawczej i przedsi臋biorstwa

90 minut

2.聽

Strategie transferu wiedzy z jednostki naukowo-badawczej do przedsi臋biorstw

3.聽

Rola licencjonowania w strategii przedsi臋biorstwa

4.聽

Licencja i wniesienie aportu do sp贸艂ki

5.聽

Zasady tworzenia sp贸艂ek spin 鈥 off

6.聽

Komercjalizacja wynik贸w bada艅 na podstawie wniesienia licencji do sp贸艂ki

7.聽

Sprzeda偶 wynik贸w bada艅 鈥 modele sprzeda偶y

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Dariusz Trzmielak

od 1995 roku jest pracownikiem Zak艂adu Bada艅 Marketingowych na Wydziale Zarz膮dzania Uniwersytetu 艂贸dzkiego. Swoje ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy budowa艂 mi臋dzy innymi kieruj膮c w latach 2004 -2007 Centrum Innowacji w Ameryka艅sko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksa艅ski 鈥 Uniwersytet 艁贸dzki. Jest ekspertem z zakresu innowacji聽 i nowych technologii. Specjalizuje si臋 w ocenie potencja艂u rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwi膮za艅. Jego g艂贸wne zainteresowania skupiaj膮 si臋 na ocenie rynku dla nowych technologii.

 

Celem seminarium聽 jest uzyskanie wiedzy i umiej臋tno艣ci pozwalaj膮cych na praktyczny dob贸r strategii komercjalizacji聽 wynik贸w bada艅 w po艂膮czeniu ze strategi膮 finansowania wynik贸w bada艅 na ka偶dym etapie procesu komercjalizacji ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem ochrony w艂asno艣ci intelektualnej.

 

Uczestnik warsztatu uzyska:

 • Podstawowe informacje jak wybra膰聽 strategi臋 komercjalizacji聽 wynik贸w prac naukowo-badawczych.
 • Umiej臋tno艣ci kompleksowego聽 spojrzenia na proces komercjalizacji w szczeg贸lno艣ci na problem ochrony w艂asno艣ci intelektualnej wynik贸w bada艅 i nowego rozwi膮zania.
 • Wiedz臋 z zakresu zabezpieczenia i sfinansowania w艂asno艣ci intelektualnej wynik贸w bada艅 w celu p贸藕niejszego udzielenia licencji lub utworzenia firmy spin 鈥 off.
 • Umiej臋tno艣膰 my艣lenia w kategoriach warto艣ci i korzy艣ci dla rynku, inwestora, licencjobiorcy.
 • Umiej臋tno艣膰 rozpoznawania istotnych cech rynku, bran偶y lub sektora w kt贸rych odbywa si臋 komercjalizacja.

 

Podczas warsztat贸w przedstawione zostan膮 wybrane dobre praktyki w zakresie tworzenia firmy spin 鈥 off i udzielania licencji 鈥 na przyk艂adzie firm dzia艂aj膮cych w obszarze nanotechnologii oraz biotechnologii.

 

08.10.2015 Internacjonalizacja dzia艂alno艣ci firm typu start 鈥 up

 

Lp.

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.聽

Jacek Kosiec

Firmy start 鈥 up 鈥 fazy rozwoju

90 minut

2.聽

Internacjonalizacja dzia艂alno艣膰 firmy innowacyjnej

3.聽

Wsparcie internacjonalizacji firmy start 鈥 up
w Polsce

4.聽

Firmy start 鈥 up w krajach Unii Europejskiej i USA

5.聽

Przyk艂ady internacjonalizacji dzia艂alno艣ci polskich sp贸艂ek

 

Sylwetka Prelegenta

 

Jacek Kosiec

ekspert w dziedzinie transferu i komercjalizacji technologii, zrz膮dzania projektami i ma艂ymi przedsi臋biorstwami a tak偶e w dziedzinie analizy finansowej projekt贸w (w tym analizy biznes plan贸w i studi贸w wykonalno艣ci), oceny projekt贸w doradczych, oceny przedsi臋wzi臋膰 w zakresie oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla park贸w przemys艂owych, park贸w technologicznych oraz inkubator贸w technologicznych, a tak偶e ekspert w dziedzinie funduszy europejskich. Posiada ponad dwudziestoletnie do艣wiadczenie w zakresie transferu i komercjalizacji technologii zw艂aszcza w zakresie oceny potencja艂u ekonomicznego i op艂acalno艣ci przedsi臋wzi臋cia. Wieloletnie do艣wiadczenie zawodowe wspiera kilkuletnia praca naukowo badawcza.聽 Uko艅czy艂 studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie 艁贸dzkim wg programu IC2 Institute Uniwersytetu Teksa艅skiego z zakresu komercjalizacji nauki i technologii. Bra艂 udzia艂 w eksperymentach w dziedzinie cz膮stek elementarnych m.in. w CERN, pracowa艂 na Uniwersytecie Warszawskim, na Goethe Universitaet we Frankfurcie n. Menem i w Max Planck Institute w Monachium. Zdobyte do艣wiadczenia w pracy naukowej oraz wiedz臋 z zakresu komercjalizacji nauki i technologii skutecznie wykorzystuje w praktyce. Jest wsp贸艂za艂o偶ycielem kilku firm komercjalizuj膮cych wyniki bada艅 naukowych, z kt贸rych pierwsza powsta艂a w 1988r. (Geva Sp. z o.o.). Wsp贸艂pracowa艂 z laureatem Nagrody Nobla 鈥 prof. G. Charpakiem w komercjalizacji systemu do radiografii do zastosowa艅 biologicznych, medycznych i innych. R贸wnolegle zajmowa艂 si臋 zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi innowacyjno艣ci w tym modelami proces贸w innowacyjnych oraz powo艂aniem park贸w technologicznych w Warszawie 鈥 jako koordynator projektu z udzia艂em g艂贸wnych uczelni Warszawy, i w P艂ocku – jako doradca zarz膮du PKN ORLEN. By艂 pomys艂odawc膮 i inicjatorem Uniwersyteckiego O艣rodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od 1997r. pe艂ni艂 funkcj臋 cz艂onka zarz膮du oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Organizator贸w O艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce (SOOIPP) skupiaj膮cego przedstawicieli inkubator贸w przedsi臋biorczo艣ci, nauki, biznesu oraz instytucji samorz膮dowych i rz膮dowych utworzonego w celu gromadzenia i wymiany do艣wiadcze艅. W latach 1998 鈥 2000 by艂 koordynatorem programu USAID 鈥 FABRYKAT 2000 (bud偶et 4,2 mln dolar贸w) maj膮cego na celu wsparcie polskich centr贸w transferu technologii i pomoc innowacyjnym przedsi臋biorstwom przez ekspert贸w z USA i UE. Od 2001r. pe艂ni艂 funkcj臋 prezesa zarz膮du Fundacji Technopolis wsp贸艂pracuj膮cej z Wojskow膮 Akademi膮 Techniczn膮 w Warszawie nad powo艂aniem Technopilis Warszawa Kampus Bemowo, kt贸rego g艂贸wnym celem by艂a praca nad zorganizowaniem kompleksowego 艣rodowiska dla tworzenia, rozwoju i szybkiego wzrostu firm innowacyjnych oraz wsp贸艂pracy nauki z przemys艂em. W latach 2004 – 2012 wykona艂 ok. sto ekspertyz i opinii z zakresu: modeli finansowych i transakcji instrumentami finansowymi, funkcjonowania podmiot贸w gospodarczych, restrukturyzacji przedsi臋biorstw, inwestycji i dzia艂alno艣ci operacyjnej przedsi臋biorstw m.in. w sektorze rafineryjnym, meblarskim, przedsi臋biorstwach komunalnych, w tym sprawy upad艂o艣ci podmiot贸w, prywatyzacji sp贸艂ek SP i komunalnych, sprzeda偶y sp贸艂ek NFI.Obecnie J. Kosiec jest odpowiedzialny za projekty w obszarze technologii kosmicznych w Creotech Instruments S.A., jest tak偶e przewodnicz膮cym Rady Nadzorczej tej sp贸艂ki. Bogatym do艣wiadczeniem oraz szerok膮 wiedz膮 na temat komercjalizacji i transferu technologii, funkcjonowania i zarz膮dzania przedsi臋biorstwami dzieli si臋 z uczestnikami szkole艅, warsztat贸w i konferencji.

 

Uczestnicy warsztat贸w uzyskaj膮 wiedz臋 z zakresu:

 • Tworzenia i rozwoju firm start 鈥 up.
 • Szans i zagro偶e艅 dla internacjonalizacji dzia艂alno艣ci sp贸艂ek innowacyjnych.
 • Pprogram贸w wsparcia dla internacjonalizacji dzia艂alno艣ci start 鈥 up.

 

Uczestnicy seminarium uzyskaj膮 umiej臋tno艣ci:

 • Rozpoznawania fazy dzia艂alno艣ci sp贸艂ki dla internacjonalizacji dzia艂alno艣ci.
 • Oceny warto艣ci ekonomicznej oferty firmy dla inwestor贸w i klient贸w na rynku mi臋dzynarodowym.

 

Przedstawione zostan膮 dobre praktyki w zakresie:

 • polskich start 鈥 up poszukuj膮cych rynk贸w zagranicznych dla swojej dzia艂alno艣ci biznesowej,
 • zagranicznych start-up dzia艂aj膮cych poza krajem macierzystym.

 

15.10.2015 Zarz膮dzanie wynikami bada艅 w sp贸艂ce spin 鈥 off

 

Lp.聽

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.聽

Dr Ewa Postolska

Zarz膮dzanie wynikami bada艅 na uczelni
i w przedsi臋biorstwie

90 minut

2.聽

Prawne aspekty utworzenia sp贸艂ki spin 鈥 off

3.聽

Komercjalizacja wynikami bada艅 powsta艂ych w o艣rodku naukowo 鈥 badawczym w sp贸艂kach spin 鈥 off

4.聽

Pozyskiwanie 艣rodk贸w inwestycyjnych dla wdro偶enia wynik贸w bada艅

5.聽

Studia przypadk贸w dla tworzenia i dzia艂ania sp贸艂ek spin 鈥 off

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Ewa Postolska

posiada kilkunastoletnie do艣wiadczenie z zakresu zarzadzania wynikami bada艅, w tym w sp贸艂ce spin 鈥 off.

Jako zarz膮dzaj膮ca funduszem inwestycyjnym StartMoney od 11.2011r. (od utworzenia funduszu) i jako cz艂onek komitetu oceny projekt贸w oraz komitetu inwestycyjnego decyduj膮cego o preinkubacji i inwestycjach i wybrane projekty, bra艂a udzia艂 w ocenie ok. 500 projekt贸w zg艂oszonych w celu inwestycji w okresie 11.2011-02.2014, z kt贸rych StartMoney przeprowadzi艂 40 preinkubacji (przygotowanie do inwestycji kapita艂owej) oraz 11 inwestycji w nowoza艂o偶one sp贸艂ki. Aktualnie realizuje nadz贸r inwestorski i jest doradc膮 biznesowym dla sp贸艂ek z inwestycja StartMoney.

Jako Dyrektor w Akceleratorze Technologii U艁 (10.2003-08.2007) i nast臋pnie prezes zarz膮du Wnioskodawcy – Fundacji U艁 Centrum Innowacji鈥揂kcelerator Technologii (09.2007-dzisiaj), od 10.2003 bra艂a udzia艂, jako kierownik projektu, w budowaniu Inkubatora Technologii U艁, pozyskiwaniu firm i technologii do komercjalizacji i tworzeniu start 鈥 up/spin 鈥 off 鈥 6,5 roku do艣wiadczenia, w tym udzia艂 w ocenie innowacyjnych pomys艂贸w ok. 70 rocznie, doradztwo przy biznes planach i strategii dla start 鈥 up贸w ok. 20 rocznie (wszystkie bran偶e), do艣wiadczenie聽 ze wsp贸艂pracy z funduszami inwestycyjnymi 鈥 zal膮偶kowymi i venture capital i anio艂ami biznesu 鈥 przy pozyskiwaniu inwestycji w formie udzia艂贸w ze 艣rodk贸w prywatnych dla uczestnik贸w Inkubatora U艁 oraz innych pomys艂odawc贸w i przedsi臋biorc贸w z grupy Mikro- i MSP.

 

Uczestnik po seminarium:

 • Wie jakie musz膮 by膰 spe艂nione podstawowe warunku dla utworzenia sp贸艂ki spin 鈥 off
 • Zna narz臋dzia i procedury s艂u偶膮ce realizacji zada艅 zwi膮zanych z komercjalizacj膮 wynik贸w bada艅 naukowych w sp贸艂ce spin 鈥 off
 • Potrafi zidentyfikowa膰 istotne cechy rynku, bran偶y lub sektora dla wdro偶enia wynik贸w bada艅 w sp贸艂ce spin 鈥 off
22.10.2015 Finansowanie wdro偶enia wynik贸w bada艅 w przedsi臋biorstwie

 

Lp.聽

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.聽

Dr Pawe艂 G艂odek

 

Etapy rozwoju innowacji a 藕r贸d艂a finansowania

 

90 minut

2.聽

Finansowanie innowacji w procesie komercjalizacji. Mechanizmy wspieraj膮ce i finansuj膮ce dzia艂ania innowacyjne.

3.聽

Analiza wybranych przyk艂ad贸w komercjalizacji wynik贸w bada艅, w tym przy wykorzystaniu kapita艂u udzia艂owego

 

Sylwetka prelegenta:

 

Dr Pawe艂 G艂odek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o聽zarz膮dzaniu (temat rozprawy: Zewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania proces贸w zak艂adania i rozwoju ma艂ych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w聽zakresie zagadnie艅 zwi膮zanych z innowacyjno艣ci膮, transferem technologii oraz problematyk膮 jego finansowania wynikaj膮ce z聽do艣wiadcze艅 nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksa艅skim w Austin (USA), oraz wsp贸艂pracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu 艁贸dzkiego, Stowarzyszeniem Organizator贸w o艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc艂awskiej, Pozna艅skim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizowa艂 on badania w艂asne oraz prowadzone w ramach krajowych i mi臋dzynarodowych projekt贸w badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsi臋biorstw w regionie 艂贸dzkim, 艣l膮skim, mazowieckim i dolno艣l膮skim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003 鈥 06 i 2012 鈥 14, (ii) projekt贸w odnosz膮cych si臋 do innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w uk艂adzie mi臋dzynarodowym 鈥 BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) do艣wiadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wy偶szej dotycz膮ce: realizacji projektu ,,Scouting 鈥 aktywny system monitoringu i oceny potencja艂u rynkowego prac badawczych kluczem do wsp贸艂pracy nauki i przedsi臋biorc贸w鈥 (kierownik projektu); pracy w charakterze cz艂onka komitetu ekspert贸w projektu 鈥濻kuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu鈥 鈥 projekt systemowy PARP; projekt贸w eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji 鈥 Pa艅stwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Uczestnik po zako艅czonym seminarium:

 • Zna i rozumie proces komercjalizacji wynik贸w bada艅 naukowych oraz proces budowania planu finansowego jako elementu planu komercjalizacji lub biznes planu sp贸艂ki wdra偶aj膮cej wyniki bada艅.
 • Zna i rozumie proces podejmowania decyzji o strategii komercjalizacji na podstawie analizy dost臋pnych 藕r贸de艂 finansowania i innych istotnych czynnik贸w.
05.11.2015 Od pomys艂u do przemys艂u - modele komercjalizacji w sektorach kreatywnych

 

Lp.聽

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.聽

Dr Ma艂gorzata Grzegorczyk

Co to jest komercjalizacja, jak to wygl膮da w praktyce?

90 minut

2.聽

Cechy charakterystyczne procesu komercjalizacji w sektorach kreatywnych

3.聽

艢cie偶ki komercjalizacji od pomys艂u do przemys艂u w kulturze i innych sektorach kreatywnych.

4.聽

Platformy internetowe, zaanga偶owanie spo艂eczne, crowfunding i inne narz臋dzia wsparcia proces贸w komercjalizacji.

5.聽

Inkubatory przedsi臋biorczo艣ci dla bran偶 kreatywnych 鈥 kszta艂towanie kultury innowacyjnej.

6.聽

Przyk艂ady komercjalizacji w bran偶ach kreatywnych

 

Sylwetka Prelegenta:

 

Dr Ma艂gorzata Grzegorczyk

Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu 艁贸dzkiego. Stopie艅 doktora nauk ekonomicznych uzyska艂a na Uniwersytecie 艁贸dzkim w 2008r. Od ponad 6 lat Wsp贸艂pracuje z Centrum Transferu Technologii U艁 oraz Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii U艁 w zakresie program贸w edukacyjnych po艣wi臋conych komercjalizacji oraz oceny potencja艂u rynkowego innowacji. Kierownik Podyplomowych Studi贸w Komercjalizacji MSTC na licencji University of Texas, USA, realizowanych na Wydziale Zarz膮dzania U艁.聽 Wyk艂adowca w ramach program贸w mened偶erskich oraz projekt贸w przeznaczonych dla dzia艂alno艣ci typu spin-off spin-out w zakresie marketingu oraz komercjalizacji innowacji. Wsp贸艂praca w zakresie szkole艅: Accenture, PARP, 艁贸dzka Izba Handlowo-Przemys艂owa, CTT U艁, Questus, Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, Technopark Gliwice, INBIT, Chili Event i inne.

Posiada do艣wiadczenie w obszarze oceny potencja艂u rynkowego nowych technologii oraz wynik贸w bada艅 naukowych (ekspertyzy m.in. dla: Be艂chatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny, Politechnika Koszali艅ska, Politechnika Bia艂ostocka, Technopark Gliwice, CTT U艁, CIAT U艁, Urz膮d Marsza艂kowski w 艁odzi) a tak偶e strategii marketingowych (Multibank, W贸lczanka, Redan, Akademia Muzyczna w 艁odzi). Ekspert w programach rozwoju doktorant贸w oraz komercjalizacji wynik贸w bada艅 U艁 oraz innych uczelni. Ekspert w zakresie strategii rozwoju oraz komercjalizacji bada艅 w Programie Modernizacji Bran偶y Tekstylnej i Odzie偶owej w 艁odzi oraz w programach Bioenergia dla regionu, Turyzm dla regionu (Centrum Bada艅 i Innowacji Proakademia).

Prowadzi badania naukowe w obszarze rozwoju systemu transferu wiedzy i komercjalizacji w Polsce, USA i wybranych krajach europejskich (Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsi臋biorstw 鈥 projekt NCN) .聽

Uczestnik mi臋dzynarodowych projekt贸w po艣wi臋conych tematyce rozwoju innowacyjno艣ci (Making Knowledge Work), wdra偶aniu idei Open Innovation (European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies – EURIS), wdra偶ania modeli screeningu innowacji (SCOUTING).

Cz艂onek Stowarzyszenia Organizator贸w O艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu.

 

Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy i umiej臋tno艣ci wspieraj膮cych upowszechnianie i procesy komercjalizacji kultury i sektor贸w kreatywnych.

 

Uczestnik warsztatu uzyska:

 • Podstawowe informacje jak wygl膮da proces komercjalizacji w sektorach kreatywnych.
 • Wiedz臋 na temat modeli komercjalizacji, istotnych element贸w komercjalizacji oraz mo偶liwych b艂臋d贸w i pu艂apek.
 • Umiej臋tno艣膰 rozpoznawania stymulant i barier komercjalizacji.
 • Wiedz臋 z zakresu mo偶liwo艣ci zastosowania nowych technologii i narz臋dzi wspieraj膮cych komercjalizacj臋 w sektorach kreatywnych.
 • Umiej臋tno艣膰 oceny oraz wykorzystania oferty o艣rodk贸w wspieraj膮cych procesy komercjalizacji, znajomo艣膰 dobrych praktyk zach臋caj膮cych do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
12.11.2015 Modele komercjalizacji wynik贸w bada艅 i transferu wiedzy i technologii w sektorze biotechnologicznym

 

Lp.聽

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.聽

 

Dr Pawe艂 G艂odek

Dr 艁ukasz Kutrzeba

 

Komercjalizacja w sektorze biotechnologicznym

90 minut

2.聽

Cechy charakterystyczne procesu komercjalizacji w biotechnologii

3.聽

R贸偶nice w komercjalizacji wynik贸w bada艅聽 wytworzonych w fazie in-vivo
i in-vitro

4.聽

Transfer technologii z laboratorium do przedsi臋biorstwa

5.聽

Przyk艂ady komercjalizacji w sektorze biotechnologicznym

 

Sylwetki Prelegent贸w:

 

Dr Pawe艂 G艂odek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o聽zarz膮dzaniu (temat rozprawy: Zewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania proces贸w zak艂adania i rozwoju ma艂ych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w聽zakresie zagadnie艅 zwi膮zanych z innowacyjno艣ci膮, transferem technologii oraz problematyk膮 jego finansowania wynikaj膮ce z聽do艣wiadcze艅 nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksa艅skim w Austin (USA), oraz wsp贸艂pracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu 艁贸dzkiego, Stowarzyszeniem Organizator贸w o艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc艂awskiej, Pozna艅skim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizowa艂 on badania w艂asne oraz prowadzone w ramach krajowych i mi臋dzynarodowych projekt贸w badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsi臋biorstw w regionie 艂贸dzkim, 艣l膮skim, mazowieckim i dolno艣l膮skim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003 鈥 06 i 2012 鈥 14, (ii) projekt贸w odnosz膮cych si臋 do innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w uk艂adzie mi臋dzynarodowym 鈥 BEPART 2004 鈥 2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) do艣wiadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wy偶szej dotycz膮ce: realizacji projektu ,,Scouting 鈥 aktywny system monitoringu i oceny potencja艂u rynkowego prac badawczych kluczem do wsp贸艂pracy nauki i przedsi臋biorc贸w鈥 (kierownik projektu); pracy w charakterze cz艂onka komitetu ekspert贸w projektu 鈥濻kuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu鈥 鈥 projekt systemowy PARP; projekt贸w eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji 鈥 Pa艅stwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Dr 艁ukasz Kutrzeba

absolwent Wydzia艂u Biologii i Ochrony 艢rodowiska Uniwersytetu Jagiello艅skiego i doktor nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Mississippi, USA od 2009, ekspert w zakresie komercyjnego wykorzystania wynik贸w bada艅 B+R. Posiada szerok膮 wiedz臋 wspart膮 do艣wiadczeniem w komercjalizacji bada艅, innowacyjnych startup贸w, finasowania bada艅, strategii biznesowych i marketingu projekt贸w badawczych.

 

Celem seminarium聽 jest uzyskanie wiedzy i umiej臋tno艣ci pozwalaj膮cych na scharakteryzowanie zasad komercjalizacji w sektorze biotechnologicznym

 

Uczestnik warsztatu uzyska:

 • Podstawowe informacje jak wygl膮da proces komercjalizacji w sektorze biotechnologii.
 • 聽Umiej臋tno艣ci kompleksowego聽 spojrzenia na proces komercjalizacji wynik贸w bada艅 uzyskanych w laboratorium biotechnologicznym.
 • Wiedz臋 z zakresu transferu wynik贸w bada艅 z laboratorium do przedsi臋biorstw.
 • Umiej臋tno艣膰 rozpoznawania istotnych stymulant i barier na rynku biotechnologii.
 • Podczas warsztat贸w przedstawione zostan膮 dobre praktyki z sektora Life Science.
19.11.2015 Zarz膮dzanie prawami w艂asno艣ci przemys艂owej w konsorcjach z udzia艂em o艣rodk贸w naukowych i przedsi臋biorstw

 

Lp.聽

Prelegent

Temat wyst膮pienia

Czas

1.聽

Dr Pawe艂 G艂odek

Mgr Sybilla Graczyk

Utwory i wynalazki

90 minut

2.聽

Wzory u偶ytkowe i przemys艂owe

3.聽

Umowy o dokonanie wynalazku w konsorcjum badawczym

4.聽

Umowy o wykorzystanie w艂asno艣ci przemys艂owej przez uczestnika konsorcjum badawczego

5.聽

Umowy kooperacyjne i prawne aspekty wsp贸艂pracy w tworzeniu i wykorzystywaniu w艂asno艣ci intelektualnej

 

Sylwetki Prelegent贸w:

 

Dr Pawe艂 G艂odek

jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o聽zarz膮dzaniu (temat rozprawy: Zewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania proces贸w zak艂adania i rozwoju ma艂ych firm technologicznych)

Posiada ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w聽zakresie zagadnie艅 zwi膮zanych z innowacyjno艣ci膮, transferem technologii oraz problematyk膮 jego finansowania wynikaj膮ce z聽do艣wiadcze艅 nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksa艅skim w Austin (USA), oraz wsp贸艂pracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu 艁贸dzkiego, Stowarzyszeniem Organizator贸w o艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc艂awskiej, Pozna艅skim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizowa艂 on badania w艂asne oraz prowadzone w ramach krajowych i mi臋dzynarodowych projekt贸w badawczych 聽z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsi臋biorstw w regionie 艂贸dzkim, 艣l膮skim, mazowieckim i dolno艣l膮skim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003-06 i 2012-14, (ii) projekt贸w odnosz膮cych si臋 do innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w uk艂adzie mi臋dzynarodowym 鈥 BEPART 2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) do艣wiadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni wy偶szej dotycz膮ce: realizacji projektu ,,Scouting 鈥 aktywny system monitoringu i oceny potencja艂u rynkowego prac badawczych kluczem do wsp贸艂pracy nauki i przedsi臋biorc贸w鈥 (kierownik projektu); pracy w charakterze cz艂onka komitetu ekspert贸w projektu 鈥濻kuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu鈥 鈥 projekt systemowy PARP; projekt贸w eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007 鈥 2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji 鈥 Pa艅stwowego Instytut Badawczego w Radomiu.

 

Mgr Sybilla Graczyk

Magister prawa, uko艅czy艂a Wydzia艂 Prawa i Administracji Uniwersytetu 艁贸dzkiego. Adwokat, od marca 2001 roku, wpisana na list臋 adwokat贸w Okr臋gowej Rady Adwokackiej w 艁odzi. Posiada kilkunastoletnie do艣wiadczenie z zakresu zarz膮dzania w艂asno艣ci膮 intelektualn膮, specjalizuje si臋 w obs艂udze przedsi臋biorc贸w. Zajmuje si臋 ich obs艂ug膮 korporacyjn膮 (prawo sp贸艂ek), z zakresu w艂asno艣ci intelektualnej, prawa zobowi膮za艅 i prawa konkurencji. Obs艂uguje przedsi臋biorc贸w nale偶膮cych do聽 grup kapita艂owych, w tym z udzia艂em przedsi臋biorc贸w zagranicznych.

Od roku akademickiego 2004/2005 na Wydziale Zarz膮dzania Uniwersytetu 艁贸dzkiego prowadzi zaj臋cia, w tym wyk艂ady, konwersatoria i 膰wiczenia, obejmuj膮ce zakresem tematycznym prawo dla przedsi臋biorc贸w. W ramach wsp贸艂pracy ze Stowarzyszeniem Konsument贸w Polskich prowadzi szkolenia dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w.

 

Celem seminarium jest budowanie umiej臋tno艣膰 doboru formy zabezpieczenia prawnego dla przedmiot贸w w艂asno艣ci intelektualnej i przemys艂owej w konsorcjum naukowo-badawczym.

 

Uczestnik seminarium:

 • Zrozumie kategorie praw w艂asno艣ci przemys艂owej i r贸偶nice mi臋dzy nimi.
 • Zapozna si臋 z poszczeg贸lnymi prawami prawa w艂asno艣ci przemys艂owej (patenty, wzory przemys艂owe), co wzmocni jego pewno艣膰 siebie w zakresie prawnym prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
 • Zapozna si臋 z odpowiedzialno艣ci膮 za bezprawne korzystanie z przedmiot贸w b臋d膮cych pod ochron膮 poszczeg贸lnych praw w艂asno艣ci intelektualnej.
 • Zapozna si臋 z zasadami zawierania um贸w dot. w艂asno艣ci intelektualnej w konsorcjach
  z udzia艂em o艣rodka naukowo-badawczego.
 • Zrozumie podstawowe zasady ochrony w艂asno艣ci przemys艂owej przy wsp贸艂pracy w tworzeniu i wykorzystywaniu w艂asno艣ci intelektualnej

 

 

Seminaria on-line (webinary) s膮 to szkolenia prowadzone na 偶ywo i transmitowane w internecie w tzw. 鈥瀙okoju wirtualnym鈥. Webinary trwaj膮 60 -90 min. 呕eby w nich uczestniczy膰 wystarczy dost臋p do interenetu i przegl膮darka dowolnego typu. W webinarze mo偶na r贸wnie偶 uczestniczy膰 u偶ywaj膮c smartfona po艂膮czonego z聽internetem.

 

Aby wzi膮膰 udzia艂 w webinarach nale偶y zarejestrowa膰 si臋聽 Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przys艂any link przenosz膮cy聽 bezpo艣rednio do pokoju wirtualnego. 呕eby wzi膮膰聽 w nim udzia艂 wystarczy klikn膮膰 przes艂any link.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

rsi@larr.lodz.pl

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.