KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Rusza Polski Most Krzemowy – projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2014-01-15

Rozpoczął  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.). Jest to projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

 

W ramach trzech etapów projektu oferowany jest:

  1. Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
  2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami wiodących instytucji akceleracyjnych z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
  3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

 

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie: mostkrzemowy.parp.gov.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.