KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ruszył pierwszy konkurs RPO WŁ. Wsparcie terenów inwestycyjnych.
2015-07-02

W dniu 23 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 667/15 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,
Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie.

 

30 czerwca 2015 został ogłoszony konkurs nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 dla projektów, polegających na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanym do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 17 sierpnia 2015 r. a kończy 27 sierpnia 2015 r.

 

W związku z tym Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż zajmuje się opracowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, w tym przygotowywaniem wniosków o dotację dla jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Ciesielska, e-mail: k_ciesielska@larr.lodz.pl, Tel: 42 208 92 22.

Dorota Krajcarz, e-mail: d_krajcarz@larr.lodz.pl, Tel: 42 208 92 21.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.