KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Seminarium „Rozwój przedsiębiorstw poprzez eksport”
2011-06-03

Regionalny Punkt Konsultacyjny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają do udziału w seminarium informacyjnym „Rozwój przedsiębiorstw poprzez eksport”.

Seminarium odbędzie się w dniu 10.06.2011 r. (piątek) w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ulicy Tuwima 30 w Łodzi i rozpocznie się o godzinie 13:00. Zakończenie spotkania planowane jest na godzinę 14:30.

 

Seminarium skierowane jest do przedsiębiorców sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a jego celem jest przedstawienie możliwości ubiegania się o dofinansowania dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

 

Spotkanie będą prowadzić przedstawiciele Regionalnego Punktu Konsultacyjnego. Konsultanci RPK ŁARR SA będą również dostępni po spotkaniu udzielając informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poszczególnych działań PO IG.

Uczestnicy spotkania mają zapewniony catering. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie Państwa obecności, poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@liph.com.pl

 

Program spotkania

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.