KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Seminarium „Wpływ sektora ICT na rozwój regionu – budowa społeczeństwa informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”
2010-12-02

4 listopada br., w Forum 76. Business Centre w Łodzi, odbyło się seminarium dotyczące rozwoju sektora ICT i budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie łódzkim. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Włodzimierz Fisiak. Spotkanie zorganizowane przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z naszego województwa. Wzięło w nim udział blisko 100 przedstawicieli małych i średnich firm z regionu.

Fot. materiały arch. KIKE – www.kike.pl

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji ekspertów i decydentów nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w kontekście wykorzystania na ten cel funduszy europejskich na poziomie regionalnym i lokalnym. Poruszono najważniejsze kwestie związane z pozyskiwaniem środków w ramach ósmej osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ważną część obrad stanowiła dyskusja poświęcona m.in. cieszącemu się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców działaniu 8.2 POIG, czyli Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Konferencja była również okazją do podsumowania I etapu naboru wniosków dla działania 8.4. POIG – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Podczas konferencji nie zabrakło również prezentacji dobrych praktyk. Beneficjenci realizujący projekty w ramach 8 osi POIG podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami spotkania.

Dziękujemy przedsiębiorcom z regionu łódzkiego za zainteresowanie spotkaniem i aktywny udział.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.