KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Śniadanie biznesowe. Optymalizacja procesu zawierania umów – zagadnienia podatkowe dla finansistów
2014-10-21

Mazars serdecznie zaprasza na bezpłatne śniadanie biznesowe pt. „Optymalizacja procesu zawierania umów – zagadnienia podatkowe dla finansistów”, które odbędzie się w środę, 29 października 2014 r. w Hotelu Novotel Centrum w Łodzi.

 

Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, działają w otoczeniu prawnym, uregulowanym zawartymi umowami. Bez względu na formę czynności prawnej – ustną, pisemną czy akt prawny – zawarcie kontraktu wiąże się z określonymi skutkami podatkowymi i prawnymi.

 

Ramowy program śniadania podatkowego:

1. Umowy handlowe – podejście organów, rozliczanie oraz fakturowanie.

2. Finansowanie działalności – umowy pożyczki, obligacje, cashpooling.

3. Umowy spółki – podwyższenie kapitału, dopłaty, emisja udziałów.

4. Najem, dzierżawa, roboty budowlane, wspólne przedsięwzięcie – przykłady problemów.

5. Offshore (umowa o zarządzanie spółką) – ograniczenia od 2015 r.

6. Najnowsze zmiany w przepisach i orzecznictwo oraz ich wpływ na proces zawierania umów.

 

Partnerami wspierającymi śniadanie biznesowe są: BNP Paribas, Konsulat honorowy Francji w Łodzi, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące śniadania.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.