KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkania informacyjne nt. Inicjatywy JEREMIE – Bełchatów
2011-09-23

W najbliższych tygodniach odbędą się kolejne spotkania poświęcone tematyce instrumentów finansowych dla sektora MSP, oferowanych w ramach programu Inicjatywa JEREMIE. Podczas seminariów przedstawione zostaną zasady ubiegania się o preferencyjne pożyczki inwestycyjne na działalność gospodarczą, udzielane przez Fundusz Pożyczkowy ŁARR S.A.
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych naszą ofertą pożyczkową zapraszamy na niżej wymienione spotkania:

1)    23/09/2011 Bełchatów – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, Sala Herbowa,
I piętro, godz. 11.00;
2)    28/09/2011 Łowicz – Urząd Miasta Łowicza, Plac Stary Rynek 1, godz. 12.00;
3)    04/10/2011 Sieradz – Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Pułaskiego 5, godz. 14.00.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.