KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkania region​alne dla przedsiębio​rców „Innowacyjna fi​rma. Wsparcie dla p​rzedsiębiorców z Fun​duszy Europejskich”. 23 marca 2017 r. Bionanopark.
2017-03-13

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Innowacyjna Firma, Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.organizowane w dniu 23.03.2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju na terenie Parku Naukowo – Technicznego „Bionanopark” w Łodzi przy ul. Dubois 114/126 w godz. 11.30 – 15.00.

Uczestnicy spotkania poznają ofertę ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój w zakresie wszystkich
etapów realizacji innowacyjnych inwestycji:
o start up’y,
o działalność badawczo-rozwojowa,
o przygotowanie do wdrożenia,
o inwestycje produktowe,
o działania powdrożeniowe.
 

Podczas wydarzenia będzie można zasięgnąć indywidualnych konsultacji z Indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie (m.in.: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).

Do pobrania:

AGENDA SPOTKANIA

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.