KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
2012-03-14

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają do uczestnictwa w spotkaniu dla przedsiębiorców

Spotkanie odbędzie się: 21 marca 2012 r. (środa)

Zespół Pałacowo – Parkowy w Małkowie

Program spotkania obejmuje

• Powitanie przez Pana Jana Serafińskiego – Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta w Warcie oraz Pana Pana Przemysława Andrzejaka – Prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

• „Ekonomiczne aspekty pozyskania i wykorzystania środków finansowych na innowacyjne projekty” – prezentacja Gildii Aniołów Biznesu

• Prezentację nowych Punktów Konsultacyjnych w regionie łódzkim,

• Omówienie zmian formuł świadczonych usług – w szczególności informacja o usługach doradczych,

• Prezentację konkursów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalną Instytucję Finansującą w 2012 r.

• Prezentację funduszy zwrotnych oferowanych przez ŁARR – pożyczki, poręczenia inicjatywa JEREMIE

• Prezentacja Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego (strategie dla gmin)

 

Na miejscu będzie dostępny ruchomy Punkt Konsultacyjny /RPK/ oraz konsultanci udzielający informacji.

Kartę zgłoszenia udziału w spotkaniu informacyjnym  prosimy przesłać faxem pod numer (042) 664 37 50 lub e-mailem: k_glowacka@larr.lodz.pl do dnia 19.03.2012.

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania:

Program Spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.