KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania w ramach Działania 8.1 POIG
2011-04-07

POIG PARP UE ŁARR

 

Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramac Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Termin: 18  kwietnia 2011 r.

Godz: 10:00 – 14:30

Miejsce: Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

 

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

– co to jest e – usługa,

– jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG,

– jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,

– zasady i wysokość dofinansowania,

– na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,

– wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,

– zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,

– procedura aplikacyjna,

– organizacja oceny projektów,

– kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 13 kwietnia 2011 r. W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres spotkanie81@larr.lodz.pl następujących informacji:

  1. Imię i Nazwisko
  2. Firma
  3. telefon
  4. adres e-mail

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, przewidujemy możliwość zorganizowania kolejnego szkolenia z tego zakresu.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenie uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 15 kwietnia 2011 r.

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.