KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania i rozliczania projektów w ramach Działania 4.4 POIG – 09.09.2014
2014-08-27

poig-parp-ue-larr

 

Regionalna Instytucja Finansująca –  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na:

spotkanie informacyjne poświęcone wdrażaniu i rozliczaniu projektów w ramach

Działania 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Termin: 9 września 2014 r.

Godz.: 10:00 – 14:00

 

Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

   

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

 

  • Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie,
  • Aneksowanie umowy o dofinansowanie,
  • Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania,
  • Rozwiązanie umowy o dofinansowanie i zwrot dofinansowania

 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 5 września 2014 r. do godz.13:00

W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: j_chudy@larr.lodz.pl  następujących informacji:

 

Imię

 

Nazwisko

 

Firma

 

telefon

 

Adres e-mail

 

 

Potwierdzenie terminu i miejsca szkolenia przesłane zostanie do Uczestników szkolenia  na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 5 września 2014 r. po godz. 15:00

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Joanną Chudy  tel. (42) 664 37 53.

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.