KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 POIG – 30.10.2013r.
2013-10-17

Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają 
na spotkanie informacyjne poświęcone 
zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach:

 

Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Termin: 30 października 2013 r.

Godz: 10:00 – 13:00

 

Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

  

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących Działania 4.4. POIG:

  • cel Działania 4.4
  • podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie
  • projekty objęte dofinansowaniem
  • zasady udzielania dofinansowania: wydatki kwalifikowane, wielkość i intensywność wsparcia
  • procedura aplikacyjna
  • kryteria oceny wniosków

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 25 października 2013 r. do godz.15:00.  Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. 

W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: i_stefanek@larr.lodz.pl następujących informacji:

 

Imię

 

Nazwisko

 

Firma

 

telefon

 

Adres e-mail

 

 

Potwierdzenie terminu i miejsca szkolenia  przesłane zostanie do Uczestników szkolenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 28 października 2013 r. do godz. 12:00

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z  Iwoną Stefanek tel. (42) 664 37 69.

 

 Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.