KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkanie „Przedsiębiorcy – Samorząd” w Pabianicach
2012-10-31

Z inicjatywy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach 22 października odbyło się spotkanie „Przedsiębiorcy-Samorząd”. Celem konferencji było omówienie uzyskanych efektów i szans w nowym okresie programowania 2014-2020”.

W spotkaniu wzięli udział: Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Andrzej Biernat, Poseł na Sejm RP, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Krzysztof Habura, Starosta Pabianicki oraz Przemysław Andrzejak, Prezes ŁARR. 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.