KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkanie samorządowców 23.10.2012 Kamionacz k/Warty
2012-10-26

Z inicjatywy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Burmistrza Miasta Warta w dniu 23.10.2012 w Kamionaczu odbyło się spotkanie samorządowców z gmin i powiatów województwa łódzkiego. Spotkanie swoją obecnością uświetnił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy powiatami, miastami i gminami skupionymi wokół Zbiornika Jeziorsko i Dorzecza Warty, celem przygotowania wspólnych projektów w nowym okresie programowania.

Z inicjatywy Gminy i Miasta Warta wyszedł pomysł stworzenia Związku Gmin skupionych wokół Jeziorska i Dorzecza Warty, aby przygotować wspólny projekt „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”, który mógłby się znaleźć w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych.

 

Celem proponowanego projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”,  byłoby rozwinięcie i wykorzystanie funkcji turystycznych i bazy rekreacyjno- sportowej, pobudzenie przedsiębiorczości z uwzględnieniem zintegrowanego rozwoju poprzez rewitalizację infrastruktury wokół Zbiornika Jeziorsko oraz doliny rzeki Warty.

Realizacja projektu wpłynęłaby na poprawę rozwoju turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej, zniweluje problemy związane z niewykorzystaniem potencjału przyrodniczo- naturalnego obszaru turystycznego doliny rzecznej Warty oraz Zbiornika Jeziorsko.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.