KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Spotkanie w Smardzewicach nt. zagospodarowania turystycznego Zbiornika Sulejów i Dorzecza Pilicy
2013-04-16

W Smardzewicach 15 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie nt. „Zagospodarowanie turystyczne Zbiornika Sulejów i Dorzecza Pilicy”. Spotkanie zorganizowała Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. a uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek samorządowych skupionych wokół Zalewu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Pan Artur Stelmach dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Pan Ryszard Kaliński dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Pani Ewa Paturalska dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Pan Dionizy Smoleń z firmy Deloitte. W trakcie spotkania zostały omówione zagadnienia związane z kluczowymi elementami potencjału Zbiornika Sulejów i dorzecza Pilicy, współpracy samorządów, a także główne wyzwania związane z wykorzystaniem potencjału tego regionu. Pan Przemysław Andrzejak prezes ŁARR S.A. i Pani Izabela Witaszek dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁARR S.A. przedstawili zarys sposobu realizacji projektu wraz z możliwościami struktury finansowania projektu w oparciu o Partnerstwo Publiczno Prywatne. Uczestnicy w dalszej części spotkania dyskutowali nad określeniem wizji przyszłego zagospodarowania Zalewu akcentując trudności natury finansowej oraz szanse wynikające z integracji samorządów skupionych wokół Zbiornika. 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.