KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
SPOTKANIE WARSZTATOWE
2012-11-26

W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego zapraszamy serdecznie wszystkich członków Komitetu Sterującego RSI  na spotkanie warsztatowe w ramach projektu RSI 2030, które odbędzie się w dniu 29 listopada br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

Celem niniejszego spotkania jest prezentacja projektu strategii wraz z określeniem jej kształtu i zawartości merytorycznej. Jednocześnie chcielibyśmy podzielić się z Państwem wnioskami z paneli eksperckich, w trakcie których pozyskaliśmy szereg istotnych uwag dotyczących wybranych zakresów tematycznych w ramach opracowywanego dokumentu od przedstawicieli samorządu, świata nauki i biznesu. Panele eksperckie odbyły się w następujących obszarach tematycznych:

„Mapowanie technologii / Transfer technologii” – 16 listopada br.

„Analiza SWOT / Scenariusze rozwojowe do 2030r.” – 19 listopada br.

„Cele strategiczne i operacyjne RSI” – 20 listopada br.

„Monitoring i ewaluacja RSI / Model finansowania innowacji” – 21 listopada br.

Niniejsze spotkanie warsztatowe jest ważne w kontekście planowanych na styczeń 2013 r. konsultacji społecznych, podczas których projekt opracowywanej strategii zostanie poddany opinii społecznej. Tym samym chcielibyśmy pozyskać Państwa zdanie na temat zaprezentowanego wstępnego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

Jesteśmy przekonani, że Państwa cenne opinie oraz uwagi pomogą wypracować dokument zgodny z oczekiwaniami wszystkich interesariuszy projektu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dn. 26 listopada mailowo na adres: k_herman@larr.lodz.pl lub telefonicznie 042 664 37 95.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.