KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Strategia i rozwój
2009-08-25

Specjalizujemy się w opracowywaniu strategii rozwoju i planów rozwoju lokalnego dla samorządów oraz studiów wykonalności projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki współpracującej z nami grupie specjalistów koordynujemy również przygotowanie dokumentów branżowych obejmujących oceny wpływu na środowisko, projekty techniczne i plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Strategia
Profesjonalnie opracowana strategia jest kluczem do rozwoju samorządu. Na podstawie dogłębnej diagnozy stawiamy jasne cele strategiczne (wykorzystując analizy PEST, SWOT i portfelowe), następnie opracowujemy strategię pod względem operacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, kończąc harmonogramem i analizą ryzyka. Efektem naszej pracy jest wsparcie dla kierownictwa samorządu przy podejmowaniu decyzji o wyborze wariantów rozwoju lokalnej społeczności.

Plan Rozwoju Lokalnego
To realizacyjna strona opracowanej przez nas strategii rozwoju, określająca nie tylko cele, ale też uwzględniająca konkretne zadania, terminy ich realizacji i źródła finansowania. Stwarza możliwość lepszego zaplanowania i wykorzystania funduszy, zwiększa możliwości inwestycyjne i efektywność przedsięwzięć. Dokładamy wszelkich starań, by planowane zadania miały charakter kompleksowy, długofalowy oraz odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności. Podczas opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego współpracujemy z najważniejszymi organizacjami społeczno-gospodarczymi na danym terenie.

Studium wykonalności
Wdrożenie planów strategicznych lub planów rozwoju lokalnego wymaga często przygotowania analiz, które dają odpowiedź na pytanie, czy proponowane przedsięwzięcia lub inwestycje są na tyle atrakcyjne, aby podejmować szczegółowe prace przygotowawcze. W tym celu przygotowujemy studium wykonalności. Dokument ten jest zwykle załącznikiem wymaganym podczas aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, musi więc spełniać określone wymogi formalne i merytoryczne, wymagające wysokich kompetencji i wszechstronnej wiedzy. Dlatego w ŁARR współpracują przy nim specjaliści z różnych dziedzin: od problematyki unijnej, analizy rynkowej i finansowej i technicznej oraz związanej z wpływem inwestycji na środowisko. Studium wykonalności to także ważne narzędzie zarządzania projektem, którego rzetelne przygotowanie pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz optymalnie zaplanować zakres i charakter inwestycji.

Jak pracujemy?
Współpraca ŁARR z klientami opiera się na pełnej otwartości i dogłębnym zrozumieniu ich potrzeb. Wierzymy we „współpracę z”, a nie w „pracę nad” klientami. Dzięki wieloletnim kontaktom z samorządami doskonale znamy i rozumiemy ich specyfikę oraz lokalne uwarunkowania. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż naszym większościowym udziałowcem jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Oferujemy rozwiązania skrojone na miarę, optymalnie dostosowane do indywidualnych wyobrażeń, oczekiwań i możliwości klientów.

Jesteśmy praktykami w zarządzaniu strategicznym i przygotowywaniu wniosków o dotacji

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu strategii w różnych organizacjach oraz szeregu pomyślnie zrealizowanych projektów unijnych. W naszej pracy wychodzimy z założenia, że ludzie i ich doświadczenia są największą wartością, którą możemy przekazać klientom.

Oferujemy kompleksową współpracę
Towarzyszymy klientom od początku do końca: na etapie powstania pomysłu, diagnozy sytuacji, ustalenia celu działań, opracowania, zaplanowania i wdrożenia rozwiązań, a także wsparcia po wdrożeniu projektu i jego rozliczeniu. Dbamy o to, by klient otrzymał wszystko, co potrzebne do realizacji jego zamierzeń.

Wiemy, że samorząd to skomplikowany organizm

W tak skomplikowanym organizmie poszczególne rozwiązania strategiczne muszą być wdrażane kompleksowo, a kolejność, sposób i plan wdrożenia trzeba starannie przemyśleć. Nie da się tego zrobić bez wysoko wykwalifikowanej kadry. Ĺšle przygotowane i chaotycznie wdrażane rozwiązania nie mają szans na powodzenie i przyniosą więcej szkody niż pożytku.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.