KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
2014-05-30

W dniu 29 maja 2014 roku podczas uroczystej sesji  Rada Powiatu Opoczyńskiego podjęła uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 -2020.

 

Dokument ten został przygotowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  w ścisłej współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego w Opocznie.

 

Prace nad Strategią Rozwoju trwały od lipca 2013 roku i uczestniczyli w nich m. in. pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie, dyrektorzy wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, ale też burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy, którzy zgłosili swoje uwagi do projektu Strategii.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie badania ankietowego ( listopad, grudzień 2013 r.) oraz podczas wywiadów grupowych z różnymi grupami społecznymi i przedsiębiorcami (styczeń, luty 2014 r.).

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono  w marcu i kwietniu 2014 roku. Wszystkie zgłoszone uwagi, sugestie zostały uwzględnione w dokumencie.

 

Strategia stanowi realne narzędzie zarządzania Powiatem. To przepustka do środków UE, a także głos wielu grup społecznych i mieszkańców Powiatu.

http://www.opocznopowiat.pl/aktualnosc-2-1462-nasz_powiat_ze_strategia.html

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.