KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
STRATEGIE PROMOCJI

Wydział ds. Jednostek Samorządu Terytorialnego zajmuje się przygotowywaniem dokumentów operacyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Narzędzia te są niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu gminą, powiatem czy miastem wyznaczając kierunki ich rozwoju oraz promocji. Tworzone przez nas dokumenty zawierają analizę marketingową oraz diagnozę sytuacji wyjściowej JST. Tworzone przez nas dokumenty wskazują cele strategiczne i operacyjne promocji JST oraz jej adresatów, a także grupy nabywców takiej oferty JST. Przygotowana przez sztab naszych ekspertów Strategia Promocji zawiera również rekomendacje działań, narzędzia i środki promocji, harmonogram, budżet oraz wskazówki dotyczące monitoringu i ewaluacji dokumentu.

 

Jako doświadczony zespół możemy zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność działania. Dla wszystkich zainteresowanych proponujemy atrakcyjne i indywidualnie dopasowane warunki współpracy.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.