KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
STRATEGIE ROZWOJU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
2012-12-07

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że w kończącym się 2012 roku Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z firmą Deloitte Business Consulting S.A . wyszły naprzeciw zapotrzebowaniu władz samorządowych z województwa łódzkiego odnośnie roli i znaczenia strategii rozwoju dla skutecznego i efektywnego zarządzania gminą/miastem/powiatem, a w konsekwencji coraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców.

W odpowiedzi to zapotrzebowanie w mijającym roku zespół złożony z pracowników Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Deloitte Business Consulting S.A stworzył takie dokumenty strategiczne jak:

 

  • Strategia Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013-2020,
  • Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020,
  • Strategia Rozwoju Miasta Łęczyca na lata 2013-2020,
  • Strategia Rozwoju Gminy Warta na lata 2012-2020,
  • Strategia Rozwoju Gminy Pęczniew na lata 2013-2020.

 

Obecnie jesteśmy w trakcie prac nad:

 

  • Strategią Rozwoju Gminy Burzenin na lata 2013-2020,
  • Strategią Rozwoju dla Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2020.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Jednostki Samorządu Terytorialnego do kontaktu i współpracy.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.